Bằng chứng trên cầu thang tác phẩm truyện ngắn của Husband

Bằng chứng trên cầu thang tác phẩm truyện ngắn của Husband

thumb_660_23_mh274

Whiskers bực tức đặt mạnh cái ống nghe lên chiếc điện thoại, lẩm bẩm: “Mẹ và bố đều có di động nên điện thoại ở