biến hình vào vạn vật của Nhà văn Nhật Chiêu

Cách ‘biến hình’ vào vạn vật của Nhà văn Nhật Chiêu

Nhat-Chieu-copy

Đây có thể là một trường ca gồm 36 khúc, mà mỗi khúc là một bài thơ riêng lẻ, dù tác giả chẳng tách riêng