Cô vợ điên và câu chuyện đẫm nước mắt

Truyện ngắn cô vợ điên và câu chuyện đẫm nước mắt

iblog.vn_946

Tôi lặng lẽ cất cặp, ra bếp hâm lại cháo rồi đưa vào phòng ngủ đút cho vợ ăn. Những lúc không lên cơn, Hân