Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật

Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật

giai-thuong-van-hoc-nghe-thuat-7-232815

Hội nghị nhất trí hoan nghênh, chúc mừng kết quả xét giải và cho rằng các văn nghệ sĩ đã trúng giải lần này đều