Giọng văn độc đáo của thế kỷ XX

Vì sao chúng ta lại sống trong một thế giới vô nghĩa?

thanthoaisisyphus_1_6

Camus là con người khắc kỷ, u buồn, nhưng ông không dạy đời, không cự tuyệt cuộc đời, không độc đoán, phán xét mà luôn