Hai người điên giữa kinh thành Hà Nội của Nguyễn Bính

Tiểu thuyết Hai người điên giữa kinh thành Hà Nội của Nguyễn Bính và Thuốc mê của Thâm Tâm

bia-sach-to-4931-1458006509

Khi hai quyển sách được đặt cạnh nhau, độc giả có thể cảm nhận được sự ngưng đọng của thời gian. Lịch sử như một