mẹ đẻ của harry potter bật mí điều gì

bật mí về nhân vật tạo cảm hứng làm nên ‘Fantastic Beats’

1 (180)

Kịch bản lấy cảm hứng từ cuốn sách giáo khoa của Newt Scamander mà trường Hogwarts giảng dạy. Trong lần phỏng vấn gần đây nhất,