người đã dựng Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập

Tìm thăm người đã dựng Lễ đài Tuyên ngôn Độc lập

150811112016_nguyen_huu_dang_624x351_archives_nocredit

Tôi là người viết văn nhưng lại đặc biệt say mê nghệ thuật kiến trúc. Đầu năm 1990, Đại hội kiến trúc sư toàn quốc,