Nhà văn Chu Lai

Vị đại tá – Nhà văn Chu Lai

ttxvn_thanh_co_quang_tri_1972

Quả thực, hẹn gặp nhà văn Chu Lai không hề dễ. “Tôi vốn là con người của trận mạc và những chuyến đi,” ông trải