Nhà văn có thiệt nếu cho đọc miễn phí sách trên mạng

Nhà văn có thiệt nếu cho đọc miễn phí sách trên mạng

waka-1467263739

Câu chuyện ban bản quyền Hội Nhà văn VN (VLCC) bán cho thư viện sách và tạp chí điện tử Waka tác quyền tác phẩm