Nhà văn của tuổi thơ

Nhà văn của tuổi thơ- Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

nhat-anh

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cho biết ông đang quan tâm chờ đợi khâu biên kịch Cô gái đến từ hôm qua hơn là tay