những bài thơ tình hài hước nhất

Tuyển tập những bài thơ tình hài hước nhất

1420556849

Trên trời có đám mây xanh. Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng. Nếu mà anh lấy phải nàng, Anh thà thắt cổ cho