những dị bản văn chương Việt gây xôn xao

Tại sao những “kỳ án” dị bản văn chương Việt lại gây xôn xao?

146786527559760-nhung-ky-an-di-ban-van-chuong

Việt Nam vốn không có truyền thống lưu giữ, bảo vệ thư tịch, di cảo. Ngay cả “Truyện Kiều” của Nguyễn Du cũng không tìm