Nữ tác giả J.K. Rowling khép lại Harry Potter

Nữ tác giả J.K. Rowling nói lời chia tay Harry Potter

harry-potter-1469932557

Từng đoàn người xếp hàng dài trước ở các hiệu sách London để chờ thời khắc nửa đêm khi quyển sách được bán ra. Trong