quan điểm Isaac Bashevis Singer

Tại sao Isaac Bashevis Singer lại viết sách cho trẻ em?

Isaac-Bashevis-Singer-1977-23591

I.B. Singer viết rất nhiều sách cho trẻ em. Năm 1970 ông nhận giải thưởng sách Quốc gia Hoa Kỳ (National Book Awards) với cuốn