tác giả Juan Rulfo

Truyện ngắn hay của tác giả Juan Rulfo

juan_rulfo_g

Người ta cứ bảo ăn thì bụng sẽ đầy lên, nhưng tôi biết chắc rằng tôi thì tôi không làm nó đầy được, kể cả