tác giả Nguyễn Hiệp

Tiểu thuyết viết về chiến tranh của Nguyễn Hiệp

muichong11

Tiểu thuyết Mùi chồng của tác giả Nguyễn Hiệp là một tác phẩm như thế. Một tác phẩm khi đọc xong người ta thấy nhưng