tác phẩm The Great Gatsby

danh sách 10 cuốn tiểu thuyết hay nhất viết về New York

the great gatsby4

“Gatsby vĩ đại” (The Great Gatsby, 1925) là một kiệt tác đỉnh cao của nhà văn người Mỹ – F. Scott Fitzgerald (1896 – 1940).