thơ hay

Lửa không cần trang phục- Nhà thơ Đoàn Xuân Hòa

9dbd1fcd-6a82-4f11-874d-4790f695d252

Sau 3 năm tại ngũ, đến năm 1975, Đoàn Xuân Hòa ra quân, quay về học Đại học Bách khoa. Những tưởng mọi sự đã