Tiểu phẩm truyện vui của Lao Mã

Tiểu phẩm truyện vui của Lao Mã (Trung Quốc)

thumb_660_24-mh290-02

Bộ trưởng Phó Á được một bộ phận học viên khen ngợi là một học giả quan chức. Ông thuộc tuýp lãnh đạo chịu khó