Tiểu thuyết mới của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy

Cuốn tiểu thuyết có tiếng người trong gió- Nạn buôn bán nội tạng trẻ em

co-tieng-nguoi-trong-gio-bi-4078-1459044994

Đọc đến trang cuối cùng sẽ trả lời được như thế này: Cuốn sách viết về một tổ chuyên án đã phải rất nhọc công