Trang Thơ tình hay- Bóng trăng đơn

Trang Thơ tình hay- Bóng trăng đơn

1469327510-146908987430070-trang-co-don

Em không trách anh đâu dẫu lòng em nghèn nghẹn Dẫu câu chuyện đời anh kể em nghe chưa trọn Dẫu một mình em tảo