truyện ngán Giả Bình Ao

Tác phẩm truyện ngắn ở quán bán chim

Love-Birds-628x437

Có người đến bán bánh cuốn, có người bán bánh rán, song nhiều hơn cả vẫn là những người rỗi việc ghé lại chơi, người