Truyện ngắn Tình bạn và anh chàng của Tê-lê-ma-cớt

Truyện ngắn của Tê-lê-ma-cớt: Tình bạn và anh chàng

02

Mùa hè nọ, tôi và Pít-xli rủ nhau cưỡi ngựa đi nghỉ một tháng. Chúng tôi tới cái thị trấn được coi là vườn treo